سرویس ها

قوانین سایت حتما قبل از سفارش زدن مطالعه شود

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6656
قوانین سایت حتما قبل از سفارش زدن مطالعه شود
0.8
1 / 1 جزییات

💎فالوور ایرانی اینستاگرام💎

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7001
فالوور ایرانی | سرور سانتا 🚀⚡️🚀⚡️
7500
1000 / 7000 جزییات
6964
فالوور ایرانی l سرور رعد ⭐💎⭐( سرعت ارسال کم )
9000
100 / 50000 جزییات
6973
فالوور ایرانی l سرور الماس 🔥🚀⚡️⭐️(جبران ریزش تا 30 روز)
16000
100 / 500000 جزییات
6978
فالوور ایرانی l سرور آذین🚀🔥🔰 (جبران ریزش تا 90 روز)
22000
100 / 30000 جزییات
6925
فالوور ایرانی l سرور نورا 💎🚀🔥 (جبران ریزش 365 روز)
34200
100 / 300000 جزییات
6862
فالوور لایک زن ایرانی l سرور هیدرو 🎁🔥🚀⚡️⭐️
70000
300 / 5000 جزییات
6965
فالوور ایرانی | سرور ارغوان 🔥🚀⚡️⭐️
84000
500 / 80000 جزییات
6998
فالوور ایرانی l سرور تارا 🚀🚀
100000
100 / 10000 جزییات
6832
فالوور لایک زن ایرانی l سرور گلد💎🚀🔥
110000
200 / 20000 جزییات
6850
فالوور لایک زن ایرانی l سرور گلد 2 💎🚀🔥
140000
500 / 10000 جزییات

❤️ لایک ایرانی اینستاگرام ❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7004
لایک ایرانی | سرور لونا 🚀🔥💎
2000
1000 / 40000 جزییات
6916
لایک ایرانی | سرور پلاس 🎁🔥⚡
3000
200 / 250000 جزییات
6911
لایک ایرانی | سرور برنزی ⚡️🎁
6000
100 / 100000 جزییات
6988
لایک ایرانی l سرور فانتوم ⭐
11000
50 / 10000 جزییات
6759
لایک ایرانی | سرور نقره ای💎🔥🎁⭐️
13000
100 / 30000 جزییات
6912
لایک ایرانی | سرور طلایی🎁🔥💎
16200
100 / 20000 جزییات

بازدید پست اینستاگرام 👀

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6632
بازدید پست اینستاگرام | سرور برنزی 🚀🔥⚡پشتیبانی فقط از ( 𝐑𝐞𝐞𝐥𝐬 )
250
250 / 5000000 جزییات
7011
بازدید پست اینستاگرام | سرور برنزی🚀🔥⚡پشتیبانی از تمام پست ها
500
100 / 80000000 جزییات
6970
بازدید پست اینستاگرام l سرور نقره ای 🚀🔥⚡پشتیبانی از تمام پست ها
1000
100 / 10000000 جزییات
6846
بازدید پست اینستاگرام | سرور طلایی 🎁🔥⚡پشتیبانی از تمام پست ها
7000
100 / 7000000 جزییات

💬 کامنت اینستاگرام 💬

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7014
کامنت ایرانی | اتفاقی و رندوم 🎁🔥💎
22000
10 / 10000 جزییات
7013
کامنت ایرانی | استیکر و اموجی 🎁🔥💎
22000
10 / 10000 جزییات
7016
کامنت ایرانی | تبریک تولد 🎁🔥💎
22000
10 / 10000 جزییات
7015
کامنت ایرانی | تعریف و تمجید از محصول 🎁🔥💎
22000
10 / 10000 جزییات
7012
کامنت ایرانی | تعریف و تمجید 🎁🔥💎
22000
10 / 10000 جزییات
7017
کامنت ایرانی دلخواه | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
25000
5 / 50000 جزییات
7018
کامنت اینستاگرام دلخواه | TV-P-REEL سرور موشکی 🔥💎🚀
31200
10 / 100000 جزییات
7026
کامنت ایرانی | دسته بندی ابراز ناراحتی 🎁⭐💎
93600
10 / 10000 جزییات
7025
کامنت ایرانی | دسته بندی اِموجی 🎁⭐💎
93600
10 / 10000 جزییات
7023
کامنت ایرانی | دسته بندی تبریک تولد 🎁⭐💎
93600
10 / 10000 جزییات
7027
کامنت ایرانی | دسته بندی تسلیت 🎁⭐💎
93600
10 / 10000 جزییات
7024
کامنت ایرانی | دسته بندی تعریفی 🎁⭐💎
93600
10 / 10000 جزییات
7022
کامنت ایرانی | دسته بندی خنده دار 🎁⭐💎
93600
10 / 10000 جزییات
7020
کامنت ایرانی | دسته بندی فلسفی 🎁⭐💎
93600
10 / 10000 جزییات
7019
کامنت ایرانی اتفاقی | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
93600
10 / 10000 جزییات
7021
کامنت ایرانی دلخواه | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
93600
10 / 10000 جزییات
7028
کامنت ایرانی دلخواه | سرور فالومو 🎁🚀🔥
93600
10 / 10000 جزییات
6375
کامنت ایرانی با متن دلخواه شما
1000000
10 / 1000 جزییات

IGTV اینستاگرام 🎬

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6960
بازدید IGTV اینستاگرام | سرور 1 💎🚀🎁
2500
100 / 1000000 جزییات
6953
لایک ایرانی IGTV اینستاگرام | سرور 1 🎁🚀💎
4000
100 / 50000 جزییات
6775
لایک ایرانی IGTV اینستاگرام | سرور 2 🎁🚀💎
29000
100 / 25000 جزییات

بازدید استوری اینستاگرام 🚨

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6971
بازدید استوری اینستاگرام | سرور 1 🎁🔥⚡
200
1000 / 1000 جزییات
6972
بازدید استوری اینستاگرام | سرور 2 ⚡
390
1000 / 1000 جزییات
6955
بازدید استوری اینستاگرام | سرور 3 🎁🔥⚡
2150
100 / 100000 جزییات
6950
رای استوری اینستاگرام (دکمه سبز) 💎⚡
55000
100 / 1000000 جزییات
6951
رای استوری اینستاگرام (دکمه قرمز) 💎⚡
55000
100 / 1000000 جزییات

ایمپرشن / ذخیره پست/ ریچ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7006
سیو پست اینستاگرام | سرور 3 🎁🔥⚡
300
50 / 10000 جزییات
6946
ایمپرشن پست اینستاگرام l سرور 1 🎁🔥⚡
800
100 / 5000000 جزییات
6947
ایمپرشن پست اینستاگرام l سرور 2 💎🎁⚡
910
300 / 5000000 جزییات
6308
ریچ و ایمپرشن پست اینستاگرام | سرور 1 🎁🔥⚡
1200
100 / 5000000 جزییات
6819
ریچ و ایمپرشن پست اینستاگرام | سرور 2 🚀🎁⚡
2100
50 / 100000 جزییات
6948
پروفایل ویزیت اینستاگرام 🎁⭐🔥⚡
2300
100 / 10000 جزییات
6949
اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡
5000
100 / 5000000 جزییات

💛خدمات REEL اینستاگرام💛

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6982
سیو پست | Reel 
1000
25 / 25000 جزییات
6983
ویو reels
2500
1000 / 1000000 جزییات
6981
لایک REEL 
2600
100 / 20000 جزییات
6985
لایک reels
7800
50 / 10000 جزییات

ویو تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6893
بازدید تک پست تلگرام
170
100 / 40000 جزییات
6892
بازدید تک پست (ظرفیت بالا)
325
100 / 200000 جزییات
6872
بازدید 5 پست تلگرام
800
100 / 40000 جزییات
6873
بازدید 10 پست تلگرام
1700
100 / 40000 جزییات
6874
بازدید 20 پست تلگرام
3300
100 / 40000 جزییات
6875
بازدید 50 پست تلگرام
7800
300 / 40000 جزییات
6876
بازدید 100 پست تلگرام
9000
500 / 15000 جزییات

ممبر کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6932
ممبر اجباری استارت 
14000
1000 / 35000 جزییات
6935
ممبر اجباری کانال تلگرام (هیدن)
16000
1000 / 5000 جزییات
6938
ممبر اجباری خالص ویودار زیر 100کا
18000
1000 / 10000 جزییات
6941
ممبر اجباری کانال تلگرام 
19500
1000 / 100000 جزییات
6936
ممبر اجباری کانال  کیفیت خوب
24000
500 / 7000 جزییات
6940
ممبر کانال تلگرام (ظرفیت بالا) 
26000
1000 / 20000 جزییات
6944
ممبر فعال کانال تلگرام (نیترو)
32500
1000 / 5000 جزییات